BURSA - MUDANYA 1 MWe GÜneş Enerji Santrali

İşin Kapsamı

  • Uygulama projelerinin kontrol edilmesi,
  • İş planının kontrol edilmesi,
  • DC kablolama ve montaj,
  • Santral testlerinin yapılması ve devreye alınması,
  • Tesisin geçici kabulü